Czech Republic, Tepla
Klášter Premonstrátů Teplá
Klášter č. p. 1
CZ - 364-61 Teplá u Toužimĕ
CZECH REPUBLIC