Order of Prémontré
Necrologium

ABDIJ VAN AVERBODE
BELGIUM
Cyril Leo Caals, O. Praem.
Geb. Zondag 29.01.1939 - Ob. Woensdag 26.08.2009

 

Op 29 januari 1939 werd hij geboren te Schoten. Ingekleed in de abdij op 28 augustus 1958 verbond hij zich op 28 augustus 1960 door professie aan deze gemeenschap. Op 3 april 1965 werd hij door bisschop Leon De Kesel priester gewijd in de abdijkerk. Hij studeerde Liturgie te Rome. In 1967 werd hij in de abdij circator, socius van de magister en ceremoniarius en in 1968 cantor. Van 1970 tot 2002 doceerde hij Liturgie. In 1974 werd hij supprior. Vanaf 1975 ging hij wekelijks een dag naar het Sint-Michielscollege te Schoten om er godsdienstles te geven. In 1980 werd hij prior en in 1986 tevens provisor. Vanaf 1988 werd hij in het Generalaatshuis van de Orde te Rome rector van het Collegio San Norberto, overste en secretaris van het Ordesdefinitorium. Vanaf 1994 werd hij lid van het provisorencollege van Sint-Juliaan van de Vlamingen te Rome. In 1995 werd hij door de abt-generaal en het Ordesdefinitorium benoemd tot procurator-generaal en voorzitter van de Juridische Commissie. Vanaf 2005 engageerde hij zich tevens als deeltijds medewerker in de priorij van Bois-Seigneur-Isaac. Hij overleed in de abdij op 26 augustus 2009.

 


 
©  Copyright, Order of Prémontré, 1995-present, all rights reserved. 
Memento, Domine, 
Fratrum et Sororum Nostrorum,
Qui Nos Praecesserunt
- - - 
Remember, Lord
our brothers and sisters
who have preceeded us
and now sing in Your Presence.
- - -
Rappelez-vous, Seigneur,
nos confrères et consoeurs
qui nous ont précédés
et chantez maintenant dans Votre Ciel
- - -
Gedenk, Heer, 
Onze Medebroeders u. Medezustern
Die Ons Zijn Voorgegaan
- - -
Erinnern Sie Sich, Herr, 
Unsere Mitbrüder und Mitschwestern, 
die vor uns gegangen sind,
In Ihrer Anwesenheit zu singen
- - -
Recuerde, Señor,
nuestros hermanos y hermanas,
que nos han precedido
y ahora cante en su cielo
- - -
Recorde, Senhor,
nossos irmãos e irmãs
que nos precederam
e cante agora em Seu Céu.
- - -
 
 
Rest in Peace
Pray for us in our need
as we pray for you.